edition

journal

Sofia Galanakis
Sofia Galanakis
Sofia Galanakis
Barbora Dlaskova
Anthi Paraskevaidou
Anthi Paraskevaidou

Models who wish to have a photoshoot with Voreos Studios should send the following at contact@voreos.com

1. YOUR FULL NAME
2. YOUR INSTAGRAM NAME
3. POLAROIDS, PORTFOLIO
4. YOUR HEIGHT AND STATS