Swimwear photoshoot at Alsos veikou

Swimwear photoshoot
April 5th, 2022
Photographer Chris Voreos
Location Alsos Veikou, Athens / Greece